Firma HHS – komplexná diagnostika, s.r.o. poskytuje servisné činnosti v oblasti nedeštruktívneho testovania, diagnostiky a experimentálnych meraní na energetických, chemických, strojných a stavebných zariadeniach. Uskutočňuje výpočty lomovej mechaniky, odhad zostatkovej životnosti zariadení a pevnostný výpočet tuhosti železobetónovej konštrukcie.

Vo fáze životnosti konštrukcie členíme diagnostiku na:

 • diagnostiku predvýrobnú,
 • diagnostiku povýrobnú,
 • diagnostiku aplikovanú pri povýrobných zaťažovacích skúškach,
 • diagnostiku prevádzkovú.

 Používané metódy merania (základné)

 • Magnetická pamäť materiálu
 • Akustická emisia
 • Tenzometrické merania
 • Vibračné merania
 • Objemová diagnostika

Doplnkové metódy merania:

 • Röngen
 • Ultrazvuk